درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

آمایش سرزمین ( با تاکید بر ارزیابی اقتصادی طرح های آمایشی )

1396/11/11
دکتر علی دهقانی، و دکتر محمد میرباقری جم
ظرفیت 100 نفر

لی‌رغم همه‌ی تمهیداتی که در طرح‌ها و محتویات آمایش سرزمین صورت گرفته، این طرح‌ها در دست‌یابی به اهداف خود ناموفق بوده‌اند. نیکی از دلایل اصل موفق نبودن این طرحها ، مهیا نبودن زمینه‌های مالی اجرای طرح‌ها، عدم توجه به امکانات و موانع مالی و اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و عدم توجه کافی به بعد اقتصادی تهیه طرح‌هاست.


لينك اصلي

مدیریت سازمانی در ادارات دولتی

1396/11/11
دکتر سعید آیباغی اصفهانی

ظرفیت 100 نفر

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.


لينك اصلي

آمایش سرزمین ( با تاکید بر تعادل و توازن منطقه ای )

1396/11/11
دکتر محمدرضا قادری

ظرفیت 100 نفر

سیاست‌گذاری‌های کلان و اهداف مطالعات آمایشی در هدایت سرمایه‌ها و سرمایه گذاری ها نیز باید به نحوی باشد که فاصله طبقاتی و شکاف موجود بین استان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته غنی را غنی تر و محروم را محروم‌تر نسازد.


لينك اصلي

آمایش سرزمین ( با تاکید بر روند اجرای مطالعات آمایشی درحوزه حبله رود )

1396/11/11
"آقای مهندس محمدهادی نوچه و همکاران
(مسئول و تیم کمیته فنی اجرای طرح حبله رود در استان سمنان ) "

ظرفیت 100 نفر

طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك (SMLWR) با رویکرد آمایشی بر اساس برنامه مشترك ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و UNDP از سال 1376 در حوزه آبخیز حبله رود با مساحت 2/1 ميليون هكتار بعنوان منطقه نمونه آغاز گردید:هدف اصلی اين پروژه دستيابي به الگوهاي مناسب برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا، بهره‌برداري و پایش و ارزشیابی منابع آب و خاک در قالب مطالعات امایشی منطقه در چند زير حوزه از حوزه آبخيز حبله‌رود و تعميم و توسعه نتایج حاصله از پروژه به برنامه ملی حفاظت منابع طبیعی از طریق مشارکت مردم روستایی در مدیریت حوزه‌هاي آبخيز کشور می باشد.


لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر