اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آرمان و هدف اصلی

آمایش یک تجربه ملی ایرانی است. تقلیل دادن عظمت آمایش به چند پروژه عمرانی در محدوده سرمایه گذاری دولتی یک برخورد کاملاً انتزاعی و تقلیل فضا به یک فعالیت چند بخشی است. «در رویکرد و نگاه جدید آمایش سرزمین باید منزلت واقعی خود را پیدا کند». باعنایت به اهمیت این مهم و نقش آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی ملی و تاکید بر ضرورت توجه به رویکرد آمایشی، استان سمنان در نظر دارد در راستای دستیابی به منویات مسئولین محترم نظام؛ براى دومین بار و با هدف ايجاد عزم منطقه ای در مسوولان، اندیشمندان و صاحبنظران و به منظور تبيين و تحکيم جايگاه آمايش سرزمين در نظام اداره کشور و نیز در راستاى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ملى و تنظيم نقش و رابطه برنامه هاى ميان مدت توسعه با آمايش؛ در تاریخ دهم و یازدهم بهمن ماه سال جاری همایش دو روزه‌ای را با عنوان «رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران» با حضور اساتید دانشگاه؛ خبرگان، کارشناسان و صاحب نظران بخش خصوصی ودولتی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزارنماید.


آمایش یک تجربه ملی ایرانی است. تقلیل دادن عظمت آمایش به چند پروژه عمرانی در محدوده سرمایه گذاری دولتی یک برخورد کاملاً انتزاعی و تقلیل فضا به یک فعالیت چند بخشی است. «در رویکرد و نگاه جدید آمایش سرزمین باید منزلت واقعی خود را پیدا کند». باعنایت به اهمیت این مهم و نقش آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی ملی و تاکید بر ضرورت  توجه به رویکرد آمایشی، استان سمنان در نظر دارد در راستای دستیابی به منویات مسئولین محترم نظام؛ براى دومین بار و با هدف ايجاد عزم منطقه ای در مسوولان، اندیشمندان و صاحبنظران و به منظور تبيين و تحکيم جايگاه آمايش سرزمين در نظام اداره کشور و نیز در راستاى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ملى و تنظيم نقش و رابطه برنامه هاى ميان مدت توسعه با آمايش؛ در تاریخ دهم و یازدهم بهمن ماه سال جاری همایش دو روزه‌ای را با عنوان «رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران» با حضور اساتید دانشگاه؛ خبرگان، کارشناسان و صاحب نظران بخش خصوصی ودولتی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزارنماید.
این همایش توسط دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های اجرایی  و باحمایت علمی انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار خواهد شد. همچنین به منظور دستیابی به اهداف این همایش بزرگ منطقه ای و تبیین هرچه بهتر دیدگاههای صاحبنظران؛ اساتید و کارشناسان استانهای کلان منطقه البرز جنوبی فراخوان مقاله نیز انجام و  داوری مقالات در تاریخهای تعیین شده صورت خواهد گرفت. ضمنا مقالات برگزیده برای ارائه مشخص و کتاب مقالات برگزیده همایش نیز توسط دانشگاه چاپ خواهد شد.

از تمامی اساتید؛صاحب نظران، محققین؛ کارشناسان ودانشجویان علاقه مند دعوت می گردد با تقبٌل زحمت و بذل عنایت در ارسال مقاله علاوه بر انتقال تجارب و اندیشه های ارزشمند و موثر؛ برگزارکنندگان این همایش را قرین امتنان فرمایید.بازگشت1396/06/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !