صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

به لطف ایزد منان و با همت ریاست محترم و اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دومین همایش ملی "رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران" همراه با نشست علمی مسئولین و متخصصین استان سمنان با هدف معرفی و ترویج رویکردهای نوین آمایش سرزمین و چگونگی بکارگیری آنها جهت برنامه‌ریزی‌های هرچه بهتر در حوزه‌های مرتبط با میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می‌گردد. باتوجه به شرایط جدید اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برنامه‌ریزی شهری و کشوری و همچنین لزوم ترویج روش‌های علمی و نوین در حوزه همایش، انتظار می‌رود اساتید، مسئولین، و صاحب‌نظران این حوزه با ارائه دستاوردها و تجارب ارزشمند خود در قالب سخنرانی، مقاله، و کارگاه، ما را در تحقق اهداف این همایش کمک نمایند.